FB
FB
Ecol Unicon

Kontakt 

Kontakt

DZIAŁ HANDLOWY!       PRODUKCJA!
  • Dane rejestrowe i siedziba firmy:
    Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
    KRS: 0000194595, Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
    NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286
    Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 1.000.000,00 PLN
  • Centrala i Biuro Zarządu:
  • ul. Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk
  • tel.: 58 340 48 30, fax: 58 342 26 87
  • zarzad@ecol-unicon.com


Wyświetl większą mapę