FB
FB
Ecol Unicon

Kontakt 

Kontakt

DZIAŁ HANDLOWY!

  • Dane rejestrowe i siedziba firmy:
    Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
    KRS: 0000194595, Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
    NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286
    Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 1.000.000,00 PLN
  • Zakład Produkcyjny w Gdańsku
    ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
    tel.: 58 306 56 78, fax: 58 306 57 02

   gdansk@ecol-unicon.com


Wyświetl większą mapę

  • Zakład Produkcyjny w Rudzie Śląskiej
    ul. Bałtycka 51, 41-707 Ruda Śląska
    tel.: 32 243 83 47, fax: 32 340 72 85

   rudaslaska@ecol-unicon.com


Wyświetl większą mapę

  • Zakład Produkcyjny w Łodzi
    ul. Demokratyczna 89/93, 93-430 Łódź
    tel.: 42 681 62 81, fax: 42 340 62 82

   lodz@ecol-unicon.com


Wyświetl większą mapę

  • Centrala i Biuro Zarządu:
    ul. Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk
    tel.: 58 340 48 30, fax: 58 342 26 87

   zarzad@ecol-unicon.com


Wyświetl większą mapę

  • Zakład Automatyki
    ul. Św. Wacława 8, 26-600 Radom
    tel.: 48 366 90 01, fax: 48 366 90 02

   radom@ecol-unicon.com


Wyświetl większą mapę